Nederlanders sluiten te veel verzekeringen af


De inwoners van Nederland zijn bang voor vele risico’s en sluiten daarom te veel verzekeringen af. Door het afsluiten van vele verzekeringen is er niet alleen sprake van vaak dubbel verzekerd zijn, maar wordt er jaarlijks ook gewoon te veel geld betaald aan verschillende verzekeringen.

 

Een simpel voorbeeld van het geen risico durven lopen, is het niet gebruikmaken van de mogelijkheid om het eigen risico van de zorgverzekering vrijwillig te verhogen. Er wordt bij een verhoogd eigen risico een korting op de premie geboden, waar dus een groot aantal Nederlanders geen gebruik van maakt. Dat is onder meer gebleken uit het onderzoek dat P. Schilp, werkzaam als consultant bij ConQuaestor Management Consulting, in samenwerking met J. Gorter heeft gepubliceerd. Gorter is bij De Nederlandsche Bank werkzaam als senior econoom.

 

De Nederlanders laten als het ware het financiële voordeel liggen door zo veel mogelijk risico’s uit de weg te gaan. Het eigen risico is echter ook weer niet zodanig groot, dat de angst om geld te verliezen de hoogte van dat bedrag rechtvaardigt. Bij de keuze voor een vrijwillig hoger eigen risico van bijvoorbeeld 600 euro en een korting op de premie van 300 euro is er slechts een risico aanwezig om 300 euro te verliezen. Ook bij andere verzekeringen, zoals een autoverzekering bestaat de mogelijkheid om voor een hogere eigen risico te kiezen. Dat scheelt aanzienlijk in de premie van de autoverzekering.

 

Indien een hoger eigen risico financieel gedragen kan worden, kan de keuze daarnaar uitgaan met in ruil daarvoor financieel voordeel in de vorm van korting op de premie van verzekering.Geschreven door Verzekeren.net op 04-06-2012