Ouderen met reisverzekering krijgen minder uitgekeerd


Ouderen met een reisverzekering en ongevallendekking krijgen bij ongeveer zestig procent van de verzekeraars lagere bedragen uitgekeerd indien er sprake is van een ongeval. Het gaat hierbij vooral om ouderen met een reisverzekering en een leeftijd van 70 jaar en ouder.

 

Indien er sprake is van het overlijden van een verzekerde van 70 jaar of ouder, dan keert 57 procent van de verzekeraars een lager bedrag uit in vergelijking met verzekerden in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 69 jaar. Zo blijkt dat de verzekeraar Zilver Kruis Achmea een uitkering verstrekt van 2.250 euro bij het overlijden van een oudere. In de jongere leeftijdsgroep wordt er echter een uitkering verstrekt van 10.000 euro. Ook bij blijvende invaliditeit maakt deze verzekeraar onderscheid op grond van leeftijd en krijgen ouderen 2.250 euro en de jongere verzekerden een bedrag van 45.000 euro.

 

Er zijn ook verzekeraars, die op grond van de leeftijd geen onderscheid maken. De Europeesche Verzekeringen en de ANWB keren bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit een bedrag uit van 75.000 euro ongeacht de leeftijd.

 

Een reisverzekering bestaat veelal uit een basisdekking, waarbij de verzekerde zelf voor extra onderdelen kan kiezen. De extra onderdelen kunnen bestaan uit een ongevallendekking, medische kosten, wintersportdekking en pechhulp. Bij een ongevallendekking wordt er over het algemeen een vast bedrag bij overlijden uitgekeerd en geldt voor blijvende invaliditeit een specifiek percentage afhankelijk van het letsel. Blijvend letsel aan een pink zal bijvoorbeeld tot een lagere uitkering leiden dan als er sprake is van een dwarslaesie.

 Geschreven door Verzekeren.net op 05-03-2012