Advies gevraagd aan Europese Hof over advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering


Het Europese Hof van Justitie heeft eerder bepaald dat consumenten met een rechtsbijstandverzekering de vrijheid en het recht hebben om zelf een advocaat te selecteren om hen bij te staan in alle procedures. Dat betekent ook dat het recht op vrije advocaatkeuze bestaat in het geval er een procedure wordt gevolgd, waarbij de inschakeling van een advocaat niet verplicht is.

 

Nu heeft het Amsterdamse Gerechtshof de vrijheid van advocaatkeuze in een zaak tussen een verzekerde die zorg via de AWBZ heeft aangevraagd en de verzekeraar die het verzoek voor het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat heeft afgewezen voorgelegd aan het Europese Hof. Er is in de zaak dan ook nog geen uitspraak gedaan door het Amsterdamse Hof doordat op verzoek van de verzekerde en de verzekeraar eerst advies is gevraagd aan het Europese Hof. Als het advies binnen is, dan zal er een uitspraak volgen.

 

De verzekerde wilde bezwaar maken tegen de afwijzing op het verzoek op zorg via de AWBZ. De verzekerde wilde dat bezwaar indienen met een gespecialiseerde advocaat, waarbij de kosten via de dekking van de rechtsbijstandverzekering betaald zouden moeten worden. Dat verzoek is afgewezen door de rechtsbijstandverzekeraar en dat is de aanleiding geweest dat de verzekerde daarvoor naar de rechter is gestapt. De verzekerde is namelijk van mening dat de procedure op het afgewezen verzoek op grond van de AWBZ een bezwaarprocedure is, waar recht voor bestaat op een vrije advocaatkeuze. De verzekeraar Achmea stelt zich echter op het standpunt dat er nog geen sprake is van een gerechtelijke fase waarop de vrije advocaatkeuze van toepassing zou zijn.

 Geschreven door Verzekeren.net op 20-01-2015