Uitkleden basisverzekering raakt doelgroep chronisch zieken


De basisverzekering voor ziektekosten zal met ingang van 1 januari 2012 verder uitgekleed worden. In de basisverzekering zijn de meest noodzakelijke medische behandelingen en dekking voor vergoeding van medicijnen opgenomen. Alle zorgverzekeraars bieden hetzelfde basispakket, dat door de overheid wordt samengesteld.

 

Elk jaar worden er weer wijzigingen opgenomen in de basisverzekering, wat meestal een verslechtering betekent. Met het uitkleden van de basisverzekering wordt per 1 januari 2012 een deel van de doelgroep chronisch zieken geraakt. Dat wordt veroorzaakt door wijzigingen in de vergoeding van fysiotherapie behandelingen.

 

Al jaren wordt er vanuit de basisverzekering een vergoeding geboden voor fysiotherapie voor chronisch zieken, die op de zogenaamde chronische lijst voorkomen. Met ingang van 1 januari 2012 worden er echter een aantal chronische aandoeningen uit deze lijst geschrapt, zoals reuma, aangeboren vergroeiingen van de wervelkolom, aangeboren gewrichtsontstekingen bij kinderen, aangeboren hartafwijkingen, waarbij er een operatie heeft plaatsgevonden en gewrichtsontsteking. Dit heeft tot gevolg dat chronisch zieken, waarbij de aandoening niet meer op de lijst voorkomt in het nieuwe jaar alle behandelingen van fysiotherapie zelf moeten betalen.

 

De groep chronisch zieken met een op de lijst genoemde aandoening dienen voortaan zelf de eerste twintig behandelingen van de fysiotherapeut te betalen. Er kan wel een aanvullende zorgverzekering worden afgesloten, waardoor alle fysiotherapiebehandelingen worden vergoed. Dat zal een minimaal kostenplaatje met zich meebrengen van 600 euro. Verder zal het eigen risico worden verhoogd en zal de premie van de basisverzekering van alle zorgverzekeraars omhoog gaan. Ook de vergoeding van hulpmiddelen voor het stoppen met roken zal uit de basisverzekering worden gehaald.Geschreven door Verzekeren.net op 16-11-2011