Verbond van Verzekeraars geeft advies voor brandveiligheid in seniorencomplexen


Het Verbond van Verzekeraars geeft advies met betrekking tot het verbeteren van brandveiligheid in seniorencomplexen. Voor de seniorencomplexen zijn doorgaans de standaard brandveiligheidsvoorschriften die nageleefd moeten worden, maar deze regels dienen te worden aangescherpt volgens de minister van Binnenlandse Zaken. Het Verbond van Verzekeraars is eveneens van mening dat de overheid rekening moet houden met de brandveiligheid in complexen voor senioren. Het aantal branden in zorginstellingen is gestegen van 92 in 2015 naar 134 branden een jaar later. Het Verbond van Verzekeraars veronderstelt op basis van waarnemingen van stichting Salvage dat er zich ook een dergelijke ontwikkeling kan voordoen bij complexen voor senioren.

 

Verzekeraars brengen jaarlijks een overzicht uit op basis van schadeclaims waar zich woningbranden hebben voorgedaan. De schadeclaims hebben onder meer betrekking op de inboedelverzekering en opstalverzekering. Er zijn voor ziekenhuizen speciale voorschriften van toepassing en die gelden momenteel niet voor seniorencomplexen. De bewoners van seniorenwoningen zijn echter ook niet altijd zelfredzaam net als patiënten in een ziekenhuis. Rook is vaak nog een groter probleem voor senioren dan brand doordat deze personen vaak minder snel de gelegenheid hebben om te vluchten. Indien er sprake is van minder rookontwikkeling hebben de senioren meer tijd om te vluchten. Er kan rekening worden gehouden met de materialen en met het realiseren van brandscheidingen om de brandveiligheid te verbeteren. Als er brandbare materialen worden gebruikt bij de bouw van seniorencomplexen verspreidt een brand zich sneller. Verzekeraars adviseren daarom ook vooral gebruik te maken van onbrandbare materialen. Daarnaast wordt aangeraden om brandscheidingen toe te passen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 06-03-2018