Consumenten zien graag tandzorg en fysiotherapie in basispakket zorgverzekering


Er is een onderzoek uitgevoerd door Nivel onder consumenten met als centraal thema wat de verzekerden graag terug zouden zien in het basispakket van de zorgverzekering. Daaruit is gebleken dat fysiotherapie en tandzorg voor volwassenen als belangrijk onderdeel van de basisverzekering wordt beschouwd. Op dit moment vallen deze onderdelen niet onder de zorgverzekering met basispakket en dat geldt ook voor brillen en contactlenzen.

 

De respondenten van het onderzoek hebben laten weten dat bepaalde zaken wel uit het basispakket mogen verdwijnen. Het gaat dan onder meer om programma’s die verzekerden te helpen stoppen met roken en om dieetadviezen. De achterliggende gedachte daarbij is dat de kosten die uit het stoppen met roken en adviezen over dieet voortvloeien voor de rekening van de consument dienen te zijn. Het wordt gezien als eigen schuld van de patiënten als zij een beroep doen op dieetadviezen of een programma volgen om te stoppen met roken.

Er werden tijdens het onderzoek in totaal dertig verschillende zorgtypen voorgelegd en de respondenten mochten daarvan tien onderdelen selecteren die uit het basispakket mogen verdwijnen. De zogenoemde schuldkosten mochten uit het basispakket van de zorgverzekering verdwijnen volgens de deelnemers aan het onderzoek. De meeste mensen hebben laten weten dat het stoppen met rokken programma mag verdwijnen.

 

Ieder jaar bepaalt de overheid opnieuw de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering. Daarbij wordt met bepaalde criteria rekening gehouden, zoals de noodzakelijkheid van de zorg en de kosten ervan. In het najaar zal bekend worden wat de inhoud van het basispakket voor de zorgverzekering 2015 zal worden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 26-08-2014