Bedrijven vaak slecht verzekerd


 

Het rapport getiteld Wat kunnen we leren van Moerdijk? van risicoadviseurs Aon stelt dat veel bedrijven zichzelf vaak niet goed genoeg verzekeren tegen brand en andere risicos. Het rapport werd opgesteld n.a.v. de brand in Moerdijk bij het bedrijf Chemie-Pack die grote gevolgen had. Een van de voornaamste lessen die in het document wordt getrokken is dat bedrijven beter hun risicoprofiel en de dekking daarvan moeten analyseren.

 

Brandverzekering


Een standaard brandverzekering volstaat voor de meeste bedrijven, maar volgens Aon moeten veel bedrijven goed opletten of in hun specifieke situatie wel alles wordt gedekt. Zo kan schade door de brand zelf bijvoorbeeld volledig zijn gedekt, terwijl gevolgschade zoals van bluswater weer niet of niet volledig is verzekerd. In zulke situaties kan het volgens Aon echt geen kwaad om een aanvullende verzekering af te sluiten.

 

Aansprakelijkheidsverzekering


Ook de aansprakelijkheidsverzekering levert vaak problemen op. Voorkomen is altijd beter dan genezen, maar ook wanneer er onverhoopt toch een calamiteit optreedt werkt het in je voordeel wanneer je als bedrijf er wel alles aan gedaan hebt om een ramp te voorkomen. Dit zal altijd helpen om grote schadeclaims te voorkomen, maar ook dat de verzekering inderdaad beter genegen is om uit te betalen.

 

Milieuschade


Wat bij de brand in Moerdijk aan de orde kwam was schade aan het milieu. Ook deze schade wordt door een aansprakelijkheidsverzekering standaard maar voor een klein deel gedekt. Bij een groot aantal bedrijven is dit echter juist een van de grootste schadeposten wanneer er een calamiteit plaatsvindt, extra aandacht voor milieuschade is dus voor die bedrijven iets om goed naar te kijken.Geschreven door Verzekeren.net op 14-07-2011