Claimafhandeling verzekeringen beter gewaardeerd


Uit een onderzoek dat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars is gehouden, blijkt dat consumenten weer meer waardering hebben met betrekking tot de claimafhandeling van verzekeraars. In 2010 was nog 51 procent van de consumenten nog tevreden over de verzekeraars en dat percentage is nu gestegen tot 65 procent, zoals blijkt uit de gegevens van Consumentenmonitor.

 

Dat het beeld dat consumenten hebben over verzekeraars is verbeterd, wordt voor het grootste deel toegeschreven aan de waardering ten aanzien van de claimafhandelingen van verzekeringen.  33 procent van de respondenten heeft laten weten dat de claimafhandeling bij hen gezorgd heeft voor een beter beeld van de verzekeraars. Overigens geeft 10 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan dat een afgewezen claim ervoor gezorgd heeft dat er sprake is van een verslechterd beeld. Andere positieve factoren zijn onder meer de aansluiting van de verzekering op de persoonlijke situatie van de consument en de kwaliteit van het advies dat gegeven werd. Berichtgeving in de media en verhoging van de premies van verzekeringen waren weer aanleiding voor een slechter beeld.

 

Consumenten stellen het op prijs om gemakkelijk te kunnen overstappen en waarderen het dat de polisvoorwaarden zijn herschreven in meer duidelijke en begrijpelijke taal. Overigens is uit onderzoek van CVS gebleken dat 38 procent bij het afsluiten van een verzekering gebruikmaakt van de informatie die op vergelijkingssites geboden wordt. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat 20 procent voor het afsluiten van een verzekering van de diensten van een adviseur gebruikmaakt. Ongeveer de helft van alle consumenten sluit rechtstreeks bij de verzekeraar een verzekering af en 13 procent doet dat via een vergelijkingssite.

 Geschreven door Verzekeren.net op 19-01-2016