Claims vanwege ontzeggen vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering


Er zal door de Stichting Rechtsbijstandclaim een collectieve procedure worden aangespannen tegen verschillende rechtsbijstandverzekeraars. Dit in verband met het ontzeggen van de vrije advocaatkeuze gedurende een periode van twintig jaar. De stichting is van plan om een procedure te starten en daarbij particulieren en bedrijven te vertegenwoordigen die in het verleden zelf de advocaatkosten hebben moeten betalen terwijl op basis van de rechtsbijstandverzekering deze kosten vergoed hadden moeten worden.

 

Alle particulieren en bedrijven die eerder zelf advocaatkosten hebben betaald en deze niet vergoed hebben verkregen van de verzekeraar, kunnen zich aanmelden om zich door de stichting te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure die tegen de verzekeraars wordt aangespannen. Daar wordt een eenmalige bijdrage voor gevraagd van 95 euro.

 

Aan het einde van vorig jaar heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering niet door de verzekeraars mag worden beperkt. Er zullen waarschijnlijk meerdere verzekeraars worden gedaagd op basis van de aanmeldingen van particulieren en bedrijven. De rechtsbijstandverzekeraar DAS zal in ieder geval tot de verzekeraars behoren waar een procedure tegen gestart zal worden als de gesprekken met de stichting niets opleveren. De stichting is namelijk wel van plan om eerst met de verzekeraars in gesprek te gaan om zo tot een passende oplossing te komen. Mochten de gesprekken niet tot een oplossing leiden, dan ligt het voor de hand om een collectieve procedure aan te spannen.

 

Overigens heeft DAS al een oproep gedaan aan gedupeerden om zich te melden bij de verzekeraar in plaats van zich aan te sluiten bij de stichting.

 Geschreven door Verzekeren.net op 13-05-2014