Data delen voor korting op premie verzekering


Uit een onderzoek dat door Multiscope is gehouden onder zesduizend personen in Nederland blijkt dat maar liefst de helft van de respondenten bereid is om informatie over de eigen gezondheid met zorgverzekeraars te delen. Daar dient dan wel een korting op de premie van de zorgverzekering tegenover te staan. De verzekerden zijn bereid om de gegevens die bijvoorbeeld via applicaties geregistreerd kunnen worden aan de verzekeraar ter beschikking te stellen. Deze manier van informatie delen in ruil voor een korting op de premie is vooral populair onder de jongeren in de leeftijd vanaf 18 jaar tot 35 jaar. Ook verzekerden met een laag inkomen spreken hun voorkeur uit voor de mogelijkheid om informatie te delen in ruil voor een korting.

 

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat dertig procent van de respondenten informatie met de werkgever wil delen in ruil voor een beloning. De beloning kan dan bestaan uit een bonus of uit vrije dagen. Er is minder bereidheid om ook informatie over de gezondheid te delen met partijen die commercieel zijn ingesteld. Overigens is het wettelijk op dit moment niet eens toegestaan dat werkgevers data over gezondheid van werknemers verzamelen en zelfs niet als de werknemer daar geen bezwaar tegen heeft of daarvoor toestemming verleent.

 

Ongeveer een op de drie consumenten in Nederland maakt gebruik van een middel om gegevens rondom de gezondheid te registreren. Daarbij kan gedacht worden aan de activiteit op het gebied van sport en bewegen, maar ook met betrekking tot voeding en gewicht. Het grootste deel maakt daarbij gebruik van gratis applicaties op de smartphone.

 Geschreven door Verzekeren.net op 03-05-2016