Meer dan tienduizend Nederlanders hebben geen verzekering


In Nederland zijn er meer dan tienduizend Nederlanders die geen enkele verzekering hebben afgesloten. Dat betekent niet dat deze groep van 11.000 gemoedsbezwaarden geen geld kwijt zijn, want in plaats van geld voor een verzekering te moeten betalen, moet er extra belasting worden afgedragen.

 

De gemoedsbezwaarden zijn over het algemeen streng gelovigen die op principiële gronden elke vorm van verzekeren weigeren. De groep laat zich over het algemeen ook niet tegen ziektes inenten. Het leven ligt volgens de streng gelovigen in de handen van God en door een verzekering af te sluiten of zich te laten inenten zou het gezag van God ondermijnd worden. De groep kan in dat opzicht vergeleken worden met de Amish in de Verenigde Staten.

 

Aangezien elke Nederlander verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten, moeten de gemoedsbezwaarden wel een ontheffing van de verzekeringsplicht aanvragen. Dat kan via het SVB en als die ontheffing wordt toegekend, dan hoeft er geen zorgpremie betaald te worden. Een voorwaarde om voor de ontheffing in aanmerking te komen, is dat de aanvrager ook geen enkele andere verzekering mag hebben, zoals een uitvaartverzekering. De verplichte premie voor de zorgverzekering hoeft dus niet betaald te worden en dat geldt ook voor de premie van de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. In plaats daarvan wordt een gelijk bedrag in rekening gebracht via een extra belasting, zodat er wel aan het solidariteitsprincipe van de overheid wordt voldaan.

 

Overigens kan een deel van de belasting weer teruggevraagd worden, waarmee bijvoorbeeld zorgkosten kunnen worden betaald of het geld gebruikt kan worden  om in de oude dag te voorzien.

 Geschreven door Verzekeren.net op 27-11-2012