Markt voor particuliere schadeverzekeringen groter in 2013


In 2012 is er sprake van een lichte groei in de markt voor particuliere schadeverzekeringen. De particuliere markt groeit met betrekking tot het aanbod van schadeverzekeringen het komende jaar sterker dan voor de zakelijke sector. Dat blijkt niet alleen uit de toename van het aantal verzekeringen, maar ook uit de gemiddelde verzekeringspremie per polis.

 

Baken Adviesgroep heeft het Marktrapport Schadeverzekeringen 2013 uitgebracht, waarin analyses zijn gemaakt. Daarbij is er aanvullend onderzoek gedaan naar het verandergedrag bij particulieren om over te stappen. Een aantal van de meest belangrijke trends en de marktontwikkelingen hebben tot een cijfermatige analyse geleid, waaruit weer een economisch model is ontstaan. Aan de hand van het economisch model zijn er voorspellingen mogelijk.

 

De particuliere markt voor schadeverzekeringen zal een stabiele groei laten zien. Dat komt mede door de toename van het aantal huishoudens. Er is ook sprake van een toename van de schadelasten voor verzekeraars en op basis daarvan zijn de tarieven voor motorrijtuigenverzekeringen dit jaar al omhoog bijgesteld. Verwacht wordt dat ook in 2013 de premie zal stijgen. Gebleken is dat elk jaar ongeveer veertig procent van de autobezitters overstapt naar een andere verzekeraar om daar een autoverzekering af te sluiten. Bij andere verzekeringen ligt dat percentage een stuk lager tussen de vijftien en twintig procent.

 

Voor het afsluiten van een verzekering wordt het online verzekeren steeds vaker als een afzonderlijk kanaal gezien en wordt er minder van tussenpersonen gebruik gemaakt. De enige verzekering, waarbij er nog wel vaak van een tussenpersoon gebruik wordt gemaakt is bij de opstalverzekering.

 Geschreven door Verzekeren.net op 16-10-2012