100 euro meer premie verzekering als gevolg van fraude


Uit het onderzoeksrapport ‘Fraudeurs gevangen in facts en figuren’ van Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars is interessante informatie naar voren gekomen. Zo is gebleken dat mannen vaker fraude plegen met verzekeringen dan vrouwen en dat alle fraudegevallen ertoe leiden dat er gemiddeld in Nederland 100 euro meer premie voor verzekeringen moet worden betaald.

 

De meeste fraudeurs die betrapt zijn bij het oplichten van de verzekering wonen in de provincies Limburg, Zuid-Holland en Flevoland. Er wordt het vaakst fraude gepleegd met verzekeringen die betrekking hebben op motorrijtuigen. Ook met brandverzekeringen, zoals met de opstal- en inboedelverzekering wordt regelmatig fraude gepleegd. Daarnaast geldt dat er vaak sprake is van oplichting bij claims via de aansprakelijkheidsverzekering en via de reisverzekering.

 

Ongeveer zeventig procent van de fraudeurs die bekend zijn en geregistreerd staat, is man en een kwart is vrouw. Vrouwen frauderen geregeld vaker met reisverzekeringen en mannen zijn bij motorrijtuigenverzekeringen in de meerderheid.

 

Het is de maatschappelijke verantwoordelijk van verzekeraars om fraude te voorkomen en tegen te gaan. Er is door het CBV een onderzoek uitgevoerd op basis van miljoenen geregistreerde claims in combinatie met geregistreerde personen die als fraudeur bekend staan. Als fraudesignalen vroegtijdig herkend kunnen worden, dan zijn er meer mogelijkheden om fraude te voorkomen. Er zijn in 2014 gemiddeld per dag 21 fraudeurs opgespoord en daarmee werd iedere dag ook 270.000 euro bespaard. De totale grootte van de fraude met verzekeringen is niet exact vast te stellen, maar loopt in elk geval op tot honderden miljoenen euro’s.

 Geschreven door Verzekeren.net op 17-05-2016