Ongevallendekking bij reisverzekering voor senioren verbeterd


Tegenwoordig blijkt dat de verzekeraars minder onderscheid maken tussen ouderen en jongeren als er een reisverzekering met een ongevallendekking wordt afgesloten. Verzekerden met een leeftijd van boven de 70 jaar krijgen bij tachtig procent van de reisverzekeraars een gelijk bedrag betaald in vergelijking met personen die jonger zijn dan 70 jaar. In 2012 was dat nog maar bij de helft van de reisverzekeraars het geval.

 

De afname van de discriminatie op grond van leeftijd kan wel eens het gevolg zijn geweest van het onder de aandacht brengen van de leeftijdsdiscriminatie door het televisieprogramma Kassa. Vorig jaar werd daar namelijk uitgebreid aandacht aan besteed. Een reisverzekering met een ongevallendekking keert indien er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden een vast schadebedrag uit. Er zijn nog altijd verzekeraars waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde.

 

Overigens is de premie van reisverzekeringen wel fors gestegen met een percentage van vijf procent en in sommige gevallen waren er uitschieters met een stijging van tien procent. Over het algemeen geldt het advies dat het verstandig is om een reisverzekering af te sluiten voor vertrek naar het buitenland. Daarbij kan er telkens voor elke vakantie of reis een kortlopende reisverzekering worden afgesloten, maar is het veelal voordeliger om bij meerdere vakanties per jaar een doorlopende reisverzekering te nemen. Verder wordt aangeraden om zeker een medische dekking mee te verzekeren in de reisverzekering als die daar niet standaard deel van uitmaakt. De zorgverzekering dekt namelijk niet altijd automatisch alle medische kosten in het buitenland.

 Geschreven door Verzekeren.net op 26-03-2013