Overlijdensrisicoverzekering veel goedkoper geworden


Wie nu een overlijdensrisicoverzekering afsluit is tweederde goedkoper uit in vergelijking met zes jaar geleden. De premies van deze verzekeringen zijn namelijk fors gedaald in de afgelopen jaren en dat heeft meerdere oorzaken. Aan de ene kant heeft de digitalisering op het gebied van verzekeringen tot een lagere premie geleid, maar geldt ook dat er sprake is van een hogere levensverwachting van de mensen in Nederland. Een andere factor die nog een rol van belang speelt is, dat de verzekeraars momenteel meer met elkaar op prijs concurreren en daar kan de consument uiteraard prima van profiteren.

 

Een aantal van de grote verzekeraars hebben de premie van de overlijdensrisicoverzekering al verlaagd met 75 procent. De lagere premies gelden over het algemeen niet voor de bestaande klanten met een overlijdensrisicoverzekering, maar vooral voor nieuwe klanten. Het komt er dus op neer dat een groot aantal mensen met een dergelijke polis in verhouding veel meer geld betaalt dan een klant die zich net een maand geleden heeft verzekerd. Daar is wel wat aan te doen, want bestaande klanten hebben uiteraard altijd de gelegenheid om over te stappen naar een andere verzekeraar. Door te besluiten om over te stappen kan er echt veel geld worden bespaard op de premie van de overlijdensrisicoverzekering, waarbij het uiteindelijke financiële voordeel wel tot in de duizenden euro’s kan oplopen.

 

Aangezien er tegenwoordig geen onderscheid meer mag worden gemaakt ten opzichte van vrouwen en mannen bij het vaststellen van de premie, kunnen mannen nog meer geld besparen door over te stappen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 05-03-2013