Korting belangrijk bij keuze overstappen zorgverzekering


Bij ongeveer de helft van de consumenten wordt er een keuze gemaakt voor het overstappen van zorgverzekering als er sprake is van een korting. Daarbij kan een korting op allerlei manieren worden verkregen, bijvoorbeeld door van een collectiviteitskorting van de werkgever gebruik te maken, maar ook door aan een Facebook actie mee te doen of via een vereniging in aanmerking te komen voor een extra korting op de premie van de zorgverzekering.

 

Er wordt minder gekeken naar andere aspecten die wel van belang kunnen zijn bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Zo blijken de consumenten zich vooral niet erg druk te maken over eventuele beperkingen in de vrijheid van de zorgkeuze en speelt het imago van een verzekeraar evenmin een grote rol bij het maken van een overstap. Deze informatie komt voort uit het onderzoek dat door de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie is gehouden onder meer dan vijfhonderd consumenten.

 

De collectie korting die verkregen kan worden, is een van de belangrijkste reden om een keuze voor een specifieke zorgverzekering te maken. De hoogte van de premie zelf en de vrije zorgkeuze zijn in elk geval aanzienlijk minder belangrijk. Nog geen kwart van de consumenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen letten wel op de keuzevrijheid van zorgaanbieders en achttien procent besteedt aandacht aan de lage premie. Het image van de verzekeraar is maar bij elf procent van de consumenten van belang en de contracten met zorgaanbieders die door verzekeraars zijn afgesloten wordt door negen procent van belang geacht bij het maken van een keuze voor de zorgverzekering.

 Geschreven door Verzekeren.net op 26-11-2013