Huishoudens kunnen overstromingsverzekering afsluiten


De huishoudens in Nederland kunnen zich tegen de schade als gevolg van overstroming verzekeren door een overstromingsverzekering af te sluiten. Het is sinds de watersnoodramp in 1953 voor huishoudens niet meer mogelijk geweest om zich volledig voor de gevolgen van overstroming te verzekeren, maar daar is nu een verandering in gekomen. Neerlandse is de verzekeraar die namelijk sinds kort wel de gelegenheid biedt aan consumenten om zich tegen de gevolgen van overstroming te verzekeren.

 

De overstromingsverzekering is onder meer geschikt voor woningeigenaren en huurders, maar ook de VVE kan zich verzekeren voor overstromingsschade. De verzekeraars hebben in het verleden niet echt aangedurfd om het risico te verzekeren en dat komt mede doordat een deel van het land zich onder het niveau van de zeepspiegel bevindt. De Neerlandse blijkt nu wel in staat om het overstromingsrisico te dragen tot een bedrag van 800 miljoen euro. Een groep van investeerders staat garant tot de hoogte van de dit bedrag.

 

Bij het afsluiten van een overstromingsverzekering kan de consument voor het verzekerden van de hele waarde van de woning en de inboedel kiezen of besluiten om een deel daarvan te verzekeren. De premie wordt vastgesteld aan de hand van een risicofactor, zodat in regio’s waar sprake is van een hoog risico op overstroming de premie in verhouding eveneens hoger kan uitvallen. Indien de consument maatregelen neemt om de kans op schade door overstroming te beperken, kan de premie eventueel weer lager uitvallen. Meer informatie over de overstromingsverzekering is te vinden op de website van de Neerlandse die als enige deze verzekering aanbiedt.

 



Geschreven door Verzekeren.net op 24-03-2015