Premies verzekeren auto te laag


Autoverzekeraars die premies aanbieden, die niet kostendekkend zijn, kunnen in de economische problemen raken. De laatste tijd worden er door verzekeraars steeds minder dure premies aangeboden. Ze houden niet genoeg voorzieningen en financiële middelen over om de enorme schadeclaims te dekken. Dit werd in een brief geschreven door de DNM (De Nederlandsche Bank) die aan de verzekeraar werd gestuurd.

Er staat in de brief dat er sprake is van een zorgwekkende situatie. De Nederlandsche Bank wil hiermee zeggen dat het risico op aantasting van de stabiliteit van de verzekeraar er hoog wordt. Het kan zelfs leiden dat de onderneming of organisatie niet meer in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. DNB wilde niet zeggen of het ging om specifieke verzekeraars of om hoeveel verzekeraars het gaat. Ook werd er niet bekend gemaakt hoeveel verzekeraars er in de problemen komen, of kunnen komen. Begin dit jaar ging er al een autoverzekering failliet.

De premies voor autoverzekeringen dalen elk jaar met een aantal procent. Er zijn steeds meer aanbieders die alleen online werken. Dit zorgt voor stevige concurrentie op de autoverzekeringenmarkt. Deze online verzekeraars moeten deze goedkopere premies ergens binnen de organisatie kunnen compenseren om de kosten zo te dekken.

In de brief die DNB geschreven heeft wordt ook vermeld dat zij op korte termijn contact op gaan nemen met de verzekeraars die “last” hebben van een niet-kostendekkende premie. Deze verzekeraars moeten toelichting gaan geven aan het DNB over een strategie.

De gemiddelde premie voor een autoverzekering is gedaald van 423 euro naar 406 euro in de periode van 2008 – 2010. Dit is een daling van 4%.Geschreven door Verzekeren.net op 13-12-2010