Hulp via rechtsbijstandsverzekering als beste beoordeeld


Rechtsbijstandsverzekeraars die verzekerden met een rechtsbijstandsverzekering hulp verlenen, komen als beste uit de bus als het gaat om de beoordeling van klanten en van uit de professionele hoek. Er is een onderzoek uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarbij is gekeken naar civiele zaken die betrekking hebben op handel met belangen tussen bedragen van 5.000 euro en 25.000 euro.

 

De tevredenheid van klanten en het oordeel van professionals leiden ertoe dat de rechtsbijstandsverzekering als beste wordt beoordeeld. Als er gekeken wordt naar de advocaten dan krijgt de rechtsbijstandsverzekeraar een betere beoordeling. Er is een aanleiding geweest om het onderzoek uit te worden. In 2011 is namelijk de competentiegrens verhoogd en vanaf dat moment worden door de kantonrechter zaken behandeld met bedragen tussen 5.000 euro en 25.000 euro. Dat heeft tot gevolg gehad dat er een aantal regels zijn veranderd. Er geldt bijvoorbeeld geen verplichting meer om een advocaat te nemen. Daarop is onderzocht wat de gevolgen van de veranderingen zijn ten aanzien van de toegankelijkheid van een rechtsprocedure, waarbij eveneens is gekeken naar de rechtshulpkwaliteit.

 

Rechtsbijstandsverzekeraars krijgen van de klanten een 7,5 als waarderering en advocaten die zelf door consumenten worden ingeschakeld worden met een 7,1 gewaardeerd. Voor de gerechtsdeurwaarders is er een lagere beoordeling, want deze krijgen een 6,4. Door de veranderingen in 2011 is uit het onderzoek wel gebleken dat er sprake is geweest van een toename van het aantal zaken. Bovendien is de toegankelijkheid om een rechtszaak aan te spannen een stuk groter geworden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 07-02-2017