Stijging premie zorgverzekering verwacht in 2015


Werkgevers en vakbonden hebben berekend dat de premie van de zorgverzekering in 2015 een grote stijging laat zien. Het is zelfs de verwachting dat de premie van de zorgverzekering met 20 procent zal gaan stijgen. Omgerekend zal dat neerkomen op een stijging van 200 euro per consument per jaar. Het eigen risico zal bovendien ook worden verhoogd met 40 euro in combinatie met een jaarlijkse stijging van 10 euro naar een totaalbedrag van 410 euro.

 

Overigens zijn de verwachtingen volgens minister Schippers nog voorbarig. Er wordt wel gemeld dat de zorgpremies kostendekkend zullen zijn en dat de premies van de zorgverzekeringen pas in het najaar door de verzekeraars naar buiten worden gebracht. De ANBO heeft laten weten de stijging van de zorgpremie en het hogere eigen risico zorgwekkend te noemen. De kosten van de zorgverzekeringen zijn voor veel consumenten al lastig te betalen en als er een grote stijging komt, zullen de problemen alleen maar toenemen.

 

De reden dat er een forse stijging van de premie van de zorgverzekering wordt verwacht is dat er sprake is van een hervorming van de zorg. Deze hervorming moet per 2015 gerealiseerd zijn. De AWBZ zal bijvoorbeeld niet meer persoonlijke verzorging vergoeden, want de kosten zullen dan betaald worden op grond van de Zorgverzekeringswet. Het rare is wel dat een stijging van de premie van de zorgkosten ertoe zal leiden dat er meer mensen een beroep zullen doen op de zorgtoeslag. In dat kader is er dan ook sprake van het rondpompen van geld.

 Geschreven door Verzekeren.net op 11-02-2014