Toename fraude met verzekeringen


In het afgelopen jaar is er sprake geweest van toename van fraude met verzekeringen. De verzekeraars hebben in 2016 in totaal 10.001 fraudeurs ontdekt en dat is een toename van 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het totale bedrag dat met de fraude gemoeid is, komt uit op meer dan 83 miljoen euro. Uit de jaarcijfers die voortkomen uit het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars is gebleken dat er sprake is van een efficiënte aanpak van fraudeurs. Van elke drie onderzoeken die het afgelopen jaar werden ingesteld naar fraude leverde één onderzoek daadwerkelijk ontdekking van fraude op.

 

Er wordt veel tijd en energie gestoken in de aanpak van fraudeurs met verzekeringen. Door een gerichte aanpak van fraudeplegers kan worden voorkomen dat de premie van verzekeringen niet hoeven te stijgen. Er wordt bijvoorbeeld geschat dat huishoudens op jaarbasis ongeveer tientallen euro’s teveel betalen aan premies als gevolg van fraudegevallen. De verzekeraars kunnen tegenwoordig van de mogelijkheid gebruikmaken om de kosten die gemaakt worden om fraude op te sporen op de fraudepleger te verhalen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de directe aansprakelijkheidsstelling. Er zijn in het afgelopen jaar in totaal ruim 27.000 incidentonderzoeken uitgevoerd en daarbij zijn meer dan 10.000 fraudeurs tegen de lamp gelopen. Een groot deel van de fraudegevallen is aan het licht gekomen tijdens de aanvraagfase. Een bekende vorm van fraude vindt plaats aan de hand van scooterongevallen, waarbij de slachtoffers een claim indienden voor het oplopen van studievertraging. Ook wordt vaak geprobeerd om onterechte claims via reisverzekeringen in te dienen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 01-08-2017