Veel verzekerden lezen geen polisvoorwaarden


Het is algemeen bekend dat veel Nederlanders weinig lezen voordat zij iets afsluiten. Vooral bij goedkope uitgaven wordt er niet naar de voorwaarden en regels gekeken. Er is onderzoek gedaan naar hoeveel mensen er daadwerkelijk alle voorwaarden uit de polis van de verzekering lezen. Er is een klein percentage wat elke voorwaarde van de verzekering leest, het merendeel leest heel globaal de voorwaarden maar nog altijd zijn er mensen die helemaal niks lezen en meteen akkoord gaan. De voorwaarden per verzekering zijn belangrijk omdat hier in staat hoe u verzekerd bent en wat de dekking is. Dit kan per verzekering enorm verschillen waardoor het aan te raden is om deze goed te lezen en te begrijpen.

Vaak gebeurt het bij kleine verzekeringen dat deze voorwaarden snel goed worden gevonden doordat het maandbedrag qua premie relatief laag is. Het gaat niet om grote bedragen waardoor mensen al snel denken dat het goed is. Het kan voorkomen dat u voor een verrassing komt te staan wanneer blijkt dat uw kosten niet worden gedekt doordat u simpelweg de voorwaarden niet goed hebt begrepen voor de betreffende verzekering. De dekking voor bijvoorbeeld een inboedelverzekering kan heel andere voorwaarden hebben per verzekeraar, wanneer er brand uit breekt door eigen toedoen kan in sommige gevallen geen premie worden uitgekeerd, dit zijn bijvoorbeeld belangrijke punten welke erg van belang zijn.

Het percentage mensen wat de voorwaarden in zijn geheel niet leest denken niet na bij de gevolgen welke deze met zich mee kunnen slepen. Laat u niet verassen en lees daarom uitgebreid per verzekering de voorwaarden.

Geschreven door Verzekeren.net op 26-08-2010