Verzekering arbeidsongeschiktheid vaak te duur


Wie als ondernemer een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid wil afsluiten doet er verstandig aan verschillende aanbieders eerst goed online te vergelijken. Volgens het onderzoeksbureau MoneyView lopen de premies en dekkingen namelijk fors uiteen.

Meer dan 40 verschillende verzekeringen werden door MoneyView uitgebreid bekeken en met elkaar vergeleken. Al gauw bleek dat de duurste polissen meer dan de helft duurder waren dan de goedkoopste. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had dit eerder dit jaar al geconcludeerd. Tijdens een onderzoek vond men namelijk premies die enorm van elkaar verschilden. De AFM oordeelde toen zelfs dat er sprake was van grote misstanden die moesten worden aangepakt.

Wat bovendien duidelijk werd was dat ook de dekking en uitkeringsduur vaak sterk verschilden. Het zal geen verrassing zijn dat de goedkoopste opties vaak ook gepaard gaan met een kortere looptijd en een lagere uitkering, maar dit hoeft niet per se. Het is dus zeker aan te raden om dit in een vergelijking mee te nemen.

Voordat de ondernemer gaat vergelijken is het een goed idee om helder te krijgen wat de exacte eisen zijn. Voor welk percentage arbeidsongeschiktheid hij of zij verzekerd wil zijn bijvoorbeeld, voor welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid maar ook tegen welk bedrag en voor hoe lang. Daarna kan er een selectie gemaakt worden van verzekeringen die het meest geschikt zijn, waarna het vergelijken van premies de beste keus aan het licht zal brengen.

Overigens is de algemene verwachting dat verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid de komende jaren steeds duurder zullen worden, waardoor het totaal aantal verzekerden hoogstwaarschijnlijk af zal nemen. Vooral voor kleine zelfstandigen zal de verzekering te duur gaan worden.Geschreven door Verzekeren.net op 21-09-2011