Aparte verzekering nodig voor ziektekosten buiten Europa


Wie buiten Europa op vakantie gaat, zal in de toekomst een aparte verzekering moeten afsluiten voor ziektekosten. Edith Schippers is minister van Volksgezondheid en gaat een wetsvoorstel opstellen die naar de Tweede Kamer gezonden zal worden. In het wetsvoorstel zal worden opgenomen dat de werelddekking uit het basispakket moet worden gehaald. Met het voorstel kan er een bezuiniging worden gerealiseerd van 60 miljoen euro op kosten in de zorg buiten Europa.

 

Minister Schippers liet bij monde van een woordvoerder weten dat het voorstel eerder al in het regeerakkoord van 2010 was opgenomen en ook al eerder bekend is gemaakt. Naar verwachting zal het voorstel in het derde of vierde kwartaal naar de Tweede Kamer worden gezonden. Reizigers in Europa kunnen nog wel een beroep doen op het basispakket om ziektekosten vergoed te krijgen.

 

Voordat de werelddekking kan verdwijnen, zullen er eerst nog een aantal maatregelen moeten worden genomen. Zo zal het verdrag met Marokko en het verdrag met Turkije aangepast moeten worden en de gesprekken hierover lopen volgens de woordvoerder van de minister vooralsnog niet vlekkeloos.

 

Wie in de toekomst dus buiten Europa wil gaan reizen moet zich goed verzekeren tegen ziektekosten om niet voor torenhoge kosten komen te staan indien zich er een ziekte of ongeval voordoet tijdens de reis. Het afsluiten van een reisverzekering met medische kosten is overigens altijd al wenselijk, waarbij op dit moment de keuze wordt geboden tussen een dekking in Europa en een werelddekking. Wie nu op reis gaat kan ook al een reisverzekering met werelddekking en extra module voor medische kosten afsluiten.

 Geschreven door Verzekeren.net op 06-08-2013