Verzekering tegen eigen risico zorgverzekering


Het eigen risico van de zorgverzekering bestaat uit een verplicht bedrag van 375 euro in het jaar 2015. Vrijwillig kan tot 500 euro extra aan eigen risico worden gekozen, maar daar maken lang niet alle verzekerden gebruik van. Het blijkt zelfs dat bij meer dan een kwart van de consumenten met een zorgverzekering de voorkeur uitgaat naar een verzekering tegen het eigen risico. Veertig procent van de rest zou graag van deze mogelijkheid gebruikmaken als er gunstige voorwaarden op van toepassing zijn.

 

Bovenstaande gegevens komen voort uit de resultaten van het Nationaal Zorgonderzoek. In een periode vanaf 2009 is het eigen risico dat verplicht is, gestegen van 150 euro per verzekerde naar een bedrag van 375 euro dat in 2015 moet worden betaald. Chronisch patiënten ondervinden het meeste nadeel van het bedrag aan eigen risico doordat deze groep doorgaans vaker een beroep doet op zorg. Bijna negentig procent van deze groep is het bedrag van het verplicht eigen risico volledig kwijt. Een derde van de chronisch patiënten ziet wel wat in de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen het eigen risico. Verder blijkt dat er weinig chronisch patiënten zijn die zelf voor een hoger vrijwillig eigen risico bij de zorgverzekering kiezen.

 

De afgelopen jaren zijn er steeds meer consumenten in de problemen gekomen naar aanleiding van het bedrag aan eigen risico dat aan de zorgverzekeraar betaald moest worden. Bij het niet in één keer kunnen voldoen van het eigen risico bieden diverse zorgverzekeraars de optie om van een gespreide betaling gebruik te maken.

 Geschreven door Verzekeren.net op 23-12-2014