Verzekeringen voor woonlasten niet altijd klantvriendelijk


De Autoriteit Financiële Markten heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat niet alle verzekeringen voor woonlasten klantvriendelijk zijn. Bij woonlastenverzekeringen gaat het om een dekking van woonlasten indien er sprake is van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering voor woonlasten zal in dat geval een uitkering verstrekken, zodat bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid de woonlasten voor bijvoorbeeld een hypotheek toch voldaan kunnen blijven worden.

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat verzekeraars een uitkering verstrekken als de verzekerde recht heeft op een uitkering ingevolge de WW of WIA. De AFM heeft daar een kritische noot bijgezet, want tegenwoordig is de arbeidsmarkt veel flexibeler en wordt er vaker van baan gewisseld. Zo bestaat er na een kort dienstverband van bijvoorbeeld een half jaar maar recht op drie maanden WW. In dat geval betekent het dat er door de verzekeraar bij een verzekering voor woonlasten slechts gedurende een periode van drie maanden een vergoeding wordt verstrekt. Dat is de situatie indien het recht op de vergoeding vanuit de woonlastenverzekering aan een uitkering is gekoppeld.

 

Het onderzoek heeft zich onder meer gericht op het aansluiten van de voorwaarden van de verzekering op de doelgroep. De AFM tracht daarmee te bereiken dat alleen consumenten die daadwerkelijk voordeel hebben bij een dergelijke verzekering een polis afsluiten. De AFM heeft al laten weten dat er meerdere woonlastenverzekering inmiddels een wijziging hebben ondergaan. Het is bij het afsluiten van een woonlastenverzekering echter nog altijd aan te raden om zelf te beoordelen of het zinvol is om maandelijks een premie te betalen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 13-01-2015