Groter verzekeringsrisico voor ouderen


Er is uit een onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit gebleken dat ouderen een groter verzekeringsrisico vormen. In de categorie verzekerden met een leeftijd tussen 30 en 35 ligt de vergoeding voor blikschade 30 procent lager in vergelijking met de categorie verzekerden die een leeftijd hebben tussen 80 en 85 jaar. Het verschil in het verzekeringsrisico blijkt niet alleen uit de vergoeding bij blikschade, maar ook uit het aantal claims dat ingediend wordt in verband met de ontvreemding van waardevolle spullen.

 

De analyse van het verzekeringsrisico heeft betrekking op meerdere jaren en aan de hand van het onderzoek zijn er meer opvallende zaken aan het licht gekomen. Zo is onder meer gebleken dat de gemiddelde uitkering voor schadegevallen die gerelateerd zijn aan het verkeer er sprake is van een hogere vergoeding naarmate de verzekerde ouder is. De hogere vergoeding die gemiddeld door de verzekeraars wordt verstrekt, is niet alleen van toepassing op geleden materiële schade, maar ook op de situaties, waarin er sprake is van letselschade. Een van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat ouderen doorgaans vaker te maken hebben met functiebeperkingen in vergelijking met de jongere groep verzekerden.

 

Met betrekking tot het aantal claims dat ingediend wordt naar aanleiding van diefstal van dure bezittingen geldt dat ouderen daar vaker gebruik van maken. Dat kan onder meer te maken met het gegeven dat ouderen in de loop der jaren bijvoorbeeld meer kunst hebben verzameld of over waardevolle sieraden beschikken. Verder geldt dat senioren boven 50 jaar vaker erven in verhouding tot jongeren.

 Geschreven door Verzekeren.net op 03-02-2015