Consumenten maken voor zorgverzekering gebruik van vergelijkingssites


Uit een onderzoek dat in opdracht van het Zilveren Kruis is uitgevoerd, is gebleken dat veertig procent van de consumenten in Nederland gebruikmaken van vergelijkingssites. De sites worden onder meer gebruikt om informatie op te zoeken over de zorgverzekeringen van verschillende verzekeraars. Het onderzoek is uitgevoerd onder duizend consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar.

De vergelijkingssites zijn echter niet de enige bron waar consumenten informatie vandaan halen over zorgverzekeringen. Er wordt bijvoorbeeld ook bij familie en vrienden geïnformeerd bij het maken van een keuze voor een zorgverzekering. Ongeveer dertig procent van de respondenten heeft laten weten dat er op geen enkele manier advies wordt gevraagd of informatie wordt ingewonnen. Een ander deel van de consumenten kijkt ook naar informatie op andere websites, zoals op die van de Consumentenbond.

De premie van de zorgverzekering is voor veertig procent van de consumenten het eerste aspect waar naar wordt gekeken bij het maken van een vergelijking. Een ander deel van de consumenten kijkt eerst naar de vergoedingen en dekkingen die er geboden worden indien er medische kosten worden gemaakt. Bij doorvragen blijkt echter ook dat deze groep bij het bekijken van nieuwe zorgpolissen ook eerst op de hoogte van de premie let voordat de vergoedingen worden bekeken.

Meer dan veertig procent van de consumenten is niet op de hoogte van de verschillen tussen het eigen risico van de zorgverzekering en de eventuele bijdrage. Het zijn vooral de jongeren die daar niet van op de hoogte zijn. Verder neemt een ruime meerdere van de deelnemers de polisvoorwaarden niet helemaal door.

 Geschreven door Verzekeren.net op 09-12-2014