Eigen zorgverzekering van ziekenhuizen


Aan het einde van 2013 introduceren de samenwerkende algemene ziekenhuizen in samenwerking met de zorgverzekeraars DSW en ASR een nieuwe zorgverzekering. De eigen zorgverzekering van ziekenhuizen wordt op de markt gebracht onder de noemer de Beter Dichtbij Polis. Het doel is om de nieuwe zorgverzekering vijf tot tien procent goedkoper te laten uitvallen dan vergelijkbare verzekeringen.

 

Degene die besluit om een Beter Dichtbij Polis af te sluiten zal er wel rekening mee moeten houden dat de zorg vooral verleend zal worden door ziekenhuizen die onder de SAZ vallen. Ongeveer vijfentachtig procent van de zorg kan door de samenwerkende algemene ziekenhuizen worden verstrekt aan de verzekerden met een Beter Dichtbij Polis. Doordat de leden van de SAZ goedkoper kunnen werken kan de premie van de polis ook lager uitvallen. Indien de situatie van de verzekerde daartoe aanleiding geeft, dan kan de zorg bij andere ziekenhuizen die niet onder de SAZ vallen worden ingekocht.

 

Naast de invoering van de Beter Dichtbij Polis komen er nog meer veranderingen. Zo is het bedoeling dat patiënten bij een ingrijpende gebeurtenis kunnen rekenen op een extra gesprek met de arts. Verder wordt er een medicatiebeoordeling opgesteld voor verzekerden die veel medicijnen gebruiken om op die manier te voorkomen dat medicijnen elkaar bijvoorbeeld tegenwerken en wordt voorkomen dat er sprake is van onnodig gebruik. De kwaliteit van het leven van patiënten zou op die manier ook verbeterd kunnen worden. Iedereen met interesse in deze zorgverzekering kan de bestaande verzekering opzeggen voor 31 december en overstappen naar de Beter Dichtbij Polis.

 Geschreven door Verzekeren.net op 08-10-2013