Aangifte voor verzekering straks eenvoudiger


De politie en de verzekeraars zien graag gebeuren, dat het met ingang van 2013 een stuk eenvoudiger zal worden om een aangifte te doen voor het indienen van een schadeclaim op de verzekering. Momenteel moet er nog een omslachtige aangifte bij de politie worden gedaan als bijvoorbeeld een smartphone uit een woning is gestolen. Die aangifte moet gedaan worden om een schadeclaim bij de verzekeringsmaatschappij te kunnen indienen en recht te krijgen op een vergoeding vanuit de verzekering. In de toekomst zal de uitgebreide aangifte komen te vervallen en kan er volstaan worden met een eenvoudige digitale melding.

 

Er zal dan bij de politie een digitale melding kunnen worden gemaakt van bijvoorbeeld diefstal van een smartphone, camera of sieraden. Deze aangifte is nog altijd verplicht om de consument aanspraak te laten maken op bijvoorbeeld de inboedelverzekering. Maar in de regio Rotterdam-Rijnmond heeft er een jaar lang een proef plaatsgevonden om met een eenvoudige digitale melding bij de politie geen ingewikkelde aangifte meer te doen om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding van de verzekering. Deze proef heeft tot een groot succes geleid vinden de politie en de verzekeraars.

 

Het Verbond van Verzekeraar juicht het doen van een eenvoudige digitale melding bij de politie alleen maar toe en ziet graag dat deze regeling landelijk wordt ingevoerd per 1 januari 2013. Praktische problemen kunnen echter roet in het eten gooien, want het nieuwe kabinet laat nog lang op zich wachten en met ingang van volgend jaar wordt de Nationale Politie een feit.

 Geschreven door Verzekeren.net op 24-07-2012