Uitvaartverzekering

Het is niet het meest favoriete onderwerp van de verzekeringen, maar wel raadzaam om te regelen en dat betreft de uitvaartverzekering. Wie een uitvaartverzekering afsluit, kan voorkomen dat nabestaanden hoge kosten moeten betalen.

Uitvaartverzekering vergelijken

Wij vergelijken een man van 39 jaar oud (1 jan 1970) welke zich wil verzekeren voor 10.000 euro (levenslange premie).

De verzekering is voor de man alleen en heeft verder geen extras, de resultaten in December 2013 waren als volgt:


Verzekeraar Beoordeling Premie p/m* Afsluiten/berekenen
Dela €2.33 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Ohra €4.27 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?

* Dit zijn vanaf prijzen!.
                     

Uitvaart verzekeren

Er kan een keuze worden gemaakt uit meerdere uitvaartverzekeringen. De uitvaartverzekering in natura is een van de meest populaire uitvaartverzekeringen. De verzekeraar keert geen geld uit, maar zal diensten verlenen en voor producten zorgen, die bij het aangaan van de verzekering zijn overeengekomen. Hierbij kan er gedacht worden aan het leveren van een grafkist, de uitvaart, bloemstukken en rouwkaarten. De uitvaartverzorger van de verzekeraar zal bij dit type verzekering alle zorg uit handen nemen en de crematie of begrafenis van begin tot eind regelen.

Een ander type uitvaartverzekering is de kostenverzekering. Hierbij wordt het bedrag dat in de polis is opgenomen na het overlijden uitgekeerd, waarmee de kosten van de uitvaart tot het afgesproken bedrag, gedekt zullen zijn. Een andere veel voorkomende uitvaartverzekering is de natura kostenverzekering.

De verzekeraar zal bij deze verzekering de gekozen diensten en producten tot het overeengekomen bedrag vergoeden. Een minder voorkomende uitvaartverzekering is de deposito verzekering, waarbij de verzekerde kan sparen voor een uitvaart.


Het voordeel van een uitvaartverzekering is dat nabestaanden niet voor hoge kosten komen te staan. Een voordeel van de natura uitvaartverzekering is dat nabestaanden alleen keuzes hoeven te maken en zelf weinig hoeven te regelen. Een nadeel van het afsluiten van een uitvaartverzekering is dat men geconfronteerd wordt met de dood en geld uitgeeft aan een kwestie, waar men zelf nooit voordeel van zal hebben.

Het is verstandig om bij het maken van een keuze voor een van de uitvaartverzekeringen een vergelijking te maken. De premies en voorwaarden kunnen namelijk bij elke verzekeraar weer anders zijn. Een handige manier om verzekeringen met elkaar te vergelijken, is door meerdere offertes aan te vragen. Zo kan een goedkope verzekering gevonden worden, die ook goede voorwaarden biedt.

Er zijn diverse mogelijkheden om een uitvaartverzekering te betalen. Een van de mogelijkheden is het maandelijks of periodiek betalen van een premie gedurende een aantal jaren. Een andere mogelijkheid is het betalen van een bedrag in een keer. Dit wordt dan een koopsom genoemd. Bij premiebetaling kan er sprake zijn van tien jaar premie betalen of twintig jaar al naar gelang de hoogte van de premie en de verzekeraar. De dekking is na afloop van de periode, waarin premie is betaald, levenslang.

De premie van een uitvaartverzekering stijgt naar gelang de leeftijd. Een ouder iemand zal dus meer premie moeten betalen als een jong iemand. Logisch, omdat de kans van overlijden van een ouder iemand groter zal zijn. Als een uitvaartverzekering al op jonge leeftijd wordt afgesloten, zal de uitvaartverzekering veel goedkoper zijn.

Aan de hoogte van de uitkering worden overigens grenzen gesteld en dat komt omdat een uitvaartverzekering bedoeld is om de kosten van een uitvaart te dekken.


Er zijn alternatieve mogelijkheden om een uitvaart te verzekeren zoals een overlijdensrisicoverzekering. Een lage premie en een hoog uitkeringsbedrag, waarbij er in de verzekering een einddatum is opgenomen. Als de persoon na de einddatum overlijdt, zal er geen uitkering volgen. Ook een mogelijkheid is om via een deposito te sparen voor de uitvaart. Een koopsom kan financieel aantrekkelijk zijn met het oog op belastingaftrek. Verder kan ook de feitelijke betaling van kosten na overlijden leiden tot een belastingteruggave bij een kostenverzekering.