Zorgverzekering

Met de zorgverzekering is men verzekerd tegen ziektekosten. In Nederland is elke ingezetene wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten om de kosten van medische zorg te dekken zoals voor een bezoek aan de huisarts, verblijf in het ziekenhuis en medicijnen. Deze wettelijke verplichting ligt ten grondslag aan de Zorgverzekeringswet, afgekort tot Zvw.

Zorgverzekering vergelijken

Een zorgverzekering is vrij moeilijk te vergelijken, omdat dit persoonlijk is en de dekkingen verschillen. Hieronder hebben wij een aantal bekende zorgverzekeringen waar u gratis en vrijblijvend een offerte/kostenberekening kunt maken.

Zorgverzekeringen

Alle Nederlanders boven de 18 jaar moeten een zorgverzekeraar kiezen om in elk geval een basispakket af te sluiten. Vrijwillig kan er gekozen worden om ook een aanvullend zorgpakket te nemen.

Het basispakket kent een gelijke dekking voor iedereen en geeft recht op noodzakelijke medische handelingen, zoals ziekenhuisopname en bezoek aan de huisarts. Verzekeraars mogen klanten niet weigeren tot de toegang van een basisverzekering.

Aanvullende zorgverzekering
Wie brildragend is, een medische check nodig heeft of denkt aanvullende zorg nodig te hebben, kan daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Daarmee worden namelijk kosten van verschillende behandelingen gedekt, die in het aanvullend pakket van de verzekeraar zijn opgenomen.

Is een aanvullende zorgverzekering noodzakelijk?
Een groot deel van de mensen denkt een zorgverzekering met een aanvullend pakket nodig te hebben. Die veronderstelling is vaak gebaseerd op angst dat ze met een hoge rekening te maken krijgen als er een beroep op de medische zorg wordt gedaan. De angst is echter veelal ongegrond en het is bovendien heel makkelijk na te gaan of het verstandig is om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor kunnen de volgende stappen worden doorlopen.

Schrijf op papier welke zorg je nodig denkt te hebben
Je kunt het beste op papier schrijven welke zorg je nodig denkt te hebben in een jaar. Dat kan bijvoorbeeld tandartszorg zijn omdat je gebit niet al te goed is en je vaak gaatjes hebt.

Bekijk de kosten van de aanvullende zorgverzekering
Kijk bij de huidige zorgverzekeraar wat de kosten zijn van een aanvullende zorgverzekering die de benodigde zorg dekt. Vergelijk vervolgens de kosten van een gelijkwaardig pakket bij andere verzekeraars.

Bereken de benodigde kosten
Het is handig om een kostenberekening te maken van de zorgkosten, zoals een nieuwe bril, tandartskosten voor een beugel of het vullen van gaatjes. Kijk of deze kosten hoger of lager uitvallen dan de kosten voor een aanvullend zorgpakket.

Wat is voordeliger?
Als de kosten duidelijk zijn, dan wordt ook zichtbaar of het duurder zal zijn om een aanvullende zorgverzekering te nemen of zelf zorg te dragen voor de te verwachten medische kosten.

Geld sparen
Als er geen aanvullende zorgverzekering wordt afgesloten, dan is het verstandig om geld opzij te zetten om medische kosten die niet vergoed worden te kunnen opvangen. Spaar bijvoorbeeld het bedrag uit dat je anders kwijt was geweest voor het betalen van de aanvullende zorgpolis. Houd er overigens ook rekening mee dat het verplicht eigen risico 350 euro bedraagt.

Acceptatieplicht van zorgverzekeraar
Vrijblijvende aanvullende verzekering
Zorgtoeslag als tegemoetkoming
Verzekeringsplicht voor ingezetenen

De acceptatieplicht voor zorgverzekeraars
Elke zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht en dat houdt in dat elke verzekerde moet worden geaccepteerd voor het afsluiten van een basisverzekering. De leeftijd of gezondheidssituatie mag dan ook geen reden zijn tot uitsluiting voor de basisverzekering. Een basiszorgverzekering voorziet in de voorzieningen zoals deze in het basispakket zijn opgenomen.

Vrijblijvende aanvullende verzekering
De medische zorg, die vanuit het basispakket wordt vergoed kan worden uitgebreid door het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering. De zorgverzekeraars kunnen verschillende aanvullende verzekeringen bieden. Voor een aanvullende verzekering geldt overigens dat er geen wettelijke acceptatieplicht is voor de zorgverzekeraar. Er kan dan ook een weigering plaatsvinden bij aanmelding voor een aanvullende verzekering.

Zorgtoeslag als tegemoetkoming
Iedereen met een laag inkomen, kan als tegemoetkoming in de premie voor de basiszorgverzekering in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. De zorgtoeslag kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst en de hoogte van deze toeslag zal onder meer afhankelijk zijn van het inkomen van de verzekerde en aanvrager.

Verzekeringsplicht voor ingezetenen
Inwoners van Nederland zijn verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten en zijn daarbij vrij in het kiezen van een zorgverzekeraar. Indien nagelaten wordt om een basiszorgverzekering af te sluiten, dan kan er een boete worden opgelegd.