Inboedelverzekering

De inboedelverzekering biedt dekking tegen schade aan de inboedel in een woning. Tot de inboedel van een woning behoren alle meubelen, maar ook apparatuur zoals een computer, televisie en witgoed. De schade kan worden veroorzaakt door storm, brand, diefstal en inbraak. Ook schade als gevolg van wateroverlast en vandalisme vallen onder de dekking van de inboedelverzekering.

Er zijn situaties die worden uitgesloten en dus niet onder de dekking vallen van een inboedelverzekering zoals oorlog en natuurrampen.

Inboedelverzekeringen vergelijken

Wij vergelijken een huis met 2 volwassen inwoners met een kind. De hoofd verzekeraar is geboren op 20-02-1970 en woont in een tussenwoning in Amsterdam (Gebouwd in 1970 - zonder inbraakpreventie met keurmerk). Het huis heeft 3 kamers, het is een koophuis, heeft geen rieten dak en wij willen de inboedel tot 150.000 euro verzekeren.

De resultaten in December 2013 waren:


Verzekeraar Beoordeling Premie p/m* Afsluiten/berekenen
Ohra €10.21 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
InShared €10.55 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Unive €10.75 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Zelf.nl €10.94 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
FBTO €11.52 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Verzekeruzelf €13 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?

* Dit zijn vanaf prijzen!.
                     

Inboedel verzekeren

Vroeger moest u nog met een lijst in de hand door het huis lopen om de waarde van spullen te bepalen. Het is natuurlijk altijd moeilijk om de waarde van goederen in uw huis te bepalen en bovendien zal de waarde na verloop van tijd over het algemeen ook nog eens verminderen. Een televisietoestel is op de eerste dag in huis meer waard dan na een aantal jaren. De herbouwwaarde van een huis is overigens wel weer eenvoudiger te bepalen, maar dat kan dus niet van de inboedel gezegd worden.

De waarde van de inboedel bepalen
In principe is de verzekerde verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van de inboedel, waarbij er een schatting gemaakt dient te worden. Bij de schatting kan er voor zover mogelijk het beste van de nieuwwaarde worden uitgegaan. Er zijn geen directe richtlijnen voor het bepalen van de waarde van de goederen, maar het gaat dan ook om een schatting van de waarde van de inboedel. Het is bijna onmogelijk om de exacte waarde is in te schatten, maar het is wel van groot belang dat de inboedel niet op een te lage waarde wordt geschat. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde, want het is ook niet verstandig om de inboedelwaarde te hoog te schatten. Een te lage inschatting zorgt ervoor dat bij schade niet de werkelijke schade vergoed kan worden en een te hoge schatting leidt tot een hogere premie.

Gevolgen van onderverzekering bij schade
Als de waarde van uw inboedel op 40.000 euro wordt geschat en er gebeurt wat, zodat er schade ontstaat. Het schadebedrag wordt vervolgens door u op 3.000 euro bepaald. Een expert van de verzekeraar wordt ingeschakeld om de hoogte van de schade vast te kunnen stellen en deze bevestigd dat de schade aan de inboedel 3.000 euro is. De verzekerde waarde van de inboedel bedraagt volgens de taxateur 60.000 euro. In dat geval is er sprake van onderverzekeringen en daarom zal de verzekeraar maar een deel van het schadebedrag uitkeren, namelijk 40.000 euro gedeeld door 60.000 euro keer het schadebedrag van 3.000 euro. De te vergoeden schade wordt dan 2.000 euro omdat u onderverzekerd bent.

Inboedelwaardemeter voor verzekerd bedrag
Klanten van verzekeraars wordt de mogelijkheid geboden om de waarde van de inboedel vast te stellen door een inboedelwaardemeter te gebruiken, die de verzekeraar ter beschikking stelt. Op basis van een aantal vragen wordt een verzekerd bedrag geadviseerd. Aan de hand van kenmerken, zoals de leeftijd van de verzekerde, woonoppervlakte en de hoogte van het maandinkomen kan er door de verzekeraar een advies worden gegeven over het te verzekeren bedrag. Als de waarde van de inboedel volgens deze methode wordt vastgesteld, zal er in elk geval geen sprake kunnen zijn van onderverzekering.

Om de vijf jaar zal de verzekeraar de klant opnieuw de gelegenheid geven om aan de hand van de inboedelwaardemeter het verzekerde bedrag weer vast te stellen voor weer een periode van vijf jaar.

Inboedelwaardemeter en onderverzekering
Er wordt gesteld dat bij het gebruikmaken van een inboedelwaardemeter er geen sprake kan zijn van onderverzekering. Dat is in principe ook zo, maar indien de inboedel door brand in de woning compleet verwoest is, zal er een uitkering volgen op basis van het verzekerd bedrag van de inboedelverzekering. Dat is het maximale bedrag dat verkregen kan worden en in een dergelijke situatie kan er uiteindelijk dan toch sprake zijn van onderverzekering.

Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen, die een minder of meer uitgebreide dekking hebben. Er kan dus zelf een keuze worden gemaakt voor situaties die onder de dekking zouden moeten vallen zoals een standaarddekking tegen brand, storm en bliksem of een uitgebreidere dekking tot zelfs een allrisk inboedelverzekering. De eigen wensen zijn dan ook bepalend voor de keuze met betrekking tot de dekking van een inboedelverzekering.

Inboedel verzekeringen Premie van de inboedelverzekering
De premie van de inboedelverzekering is onder meer afhankelijk van de dekking, maar kan ook hoger uitvallen als er speciale goederen moeten worden verzekerd zoals juwelen en sieraden, waarvoor een extra toeslag in rekening kan worden gebracht.

Ook kan de premie van de inboedelverzekering per regio verschillen, waarbij in grote steden een hogere premie in rekening kan worden gebracht. Aan de andere kant kunnen preventieve maatregelen weer een korting opleveren zoals inbraakpreventie.

Inboedelverzekering afsluiten
Het is iedereen aan te raden om een inboedelverzekering voor het huishouden af te sluiten om het risico van schade te dekken. Een inboedelverzekering kan overigens eenvoudig via internet online worden afgesloten.