Rechtsbijstandverzekering

De verzekering, die juridische bijstand biedt in natura bij voorkomende kwestie in particuliere aangelegenheden wordt een rechtsbijstandverzekering genoemd. In de dekking van de rechtsbijstandverzekering is vaak opgenomen, dat er een redelijk financieel belang aan ten grondslag moet liggen.

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken

Wij vergelijken verzekeringen voor een man/gezin van 40 jaar oud, met 2 kinderen van 14 en een fulltime baan. Wonende in het randje van Amsterdam en er worden geen juridische conflicten verwacht in deze situatie.

Wij zoeken een basis rechtsbijstandverzekering (Werk + consument en woning), de resultaten in December 2013 waren als volgt:


Verzekeraar Beoordeling Premie p/m* Afsluiten/berekenen
DAS €13.13 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
FBTO €13.19 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Unive €14.57 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Arag €15.10 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Ohra €15.92 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Verzekeruzelf €15.96 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Zelf.nl €16.16 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?

* Dit zijn vanaf prijzen!
De prijzen zijn exclusief de eenmalige poliskosten (ongeveer 6 euro)
.
          

Rechtsbijstandverzekering

Als er deskundigen of bijvoorbeeld specialisten moeten worden ingezet zoals advocaten, accountants of experts, worden deze kosten ook gedekt door de rechtsbijstandverzekering. Deze kosten worden ook wel externe kosten genoemd. Ook gerechtskosten en griffiekosten vallen onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering net als de kostenveroordeling voor kosten die door de tegenpartij zijn gemaakt.

Het gaat hierbij om gebeurtenissen die bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering niet te verwachten waren. Onder de dekking van de verzekering vallen ook de gezinsleden van de verzekerde. De verzekering heeft ook betrekking op gezinsleden, die eigenaar zijn van een motorvoertuig.

Overigens zijn er wel een aantal kwesties uitgesloten bij deze verzekering zoals een echtscheiding, fiscale aangelegenheden en geschillen die voortkomen uit handelingen zoals het niet in bezit hebben van een rijbewijs als er een beroep wordt gedaan op de rechtsbijstand inzake motorrijtuigen. Indien de verzekerde een werknemer is, dan worden arbeidsrechtelijke geschillen wel gedekt door de verzekering.
Rechts bijstand verzekering


Voor externe kosten geldt overigens vaak wel een maximaal bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt. De rechtsbijstand aan particulieren wordt door deskundigen verleend, die in dienst zijn bij een onafhankelijk rechtspersoon. In de polis van de verzekering is over het algemeen een geschillenregeling opgenomen. Dit houdt in dat de verzekerde het recht heeft om een onafhankelijk advocaat in te schakelen, die kan toetsen of een rechtshulpverzekeraar om terechte redenen de zaak niet in behandeling wenst te nemen.