Aansprakelijkheidsverzekering

De AVP is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, waarbij er onder andere dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheid van schade aan personen zoals lichamelijk letsel en schade aan zaken zoals beschadiging of vernietiging.

Aansprakelijkheid verzekeringen vergelijken

We vergelijken een gezin met inwonende kinderen, met een eigen woning. Het verzekerde bedrag is 1 miljoen euro, de resultaten in December 2013 waren:


Verzekeraar Beoordeling Premie p/m* Afsluiten/berekenen
Ohra €3.73 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Verzekeruzelf €3.93 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
Unive €4.17 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?
FBTO €4.34 p/m Mijn premie berekenen en afsluiten?

* Dit zijn vanaf prijzen!.
                     

Aansprakelijkheid verzekering

Voor de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering hoeft niet te gelden dat de persoon zelf de schade heeft veroorzaakt. Ook schade, die buiten het toedoen van de persoon is ontstaan, kan onder de dekking van de APV vallen. Een gesprongen waterleiding in het eigen huis kan bijvoorbeeld leiden tot wateroverlast van de buren.

De schade is dan niet door eigen toedoen ontstaan, maar degene in het huis met de gesprongen waterleiding kan wel aansprakelijk worden gesteld voor de schade door wateroverlast bij de buren. Dit wordt ook wel risico aansprakelijkheid genoemd. Bij een aansprakelijkheidsverzekering wordt er dan ook van het standpunt uitgegaan dat de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld op basis waarvan de schade kan worden vergoed.

Verzekering Er bestaat geen wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar volgens de Consumentenbond is een AVP een onmisbaar onderdeel van het basispakket financiŽle diensten. Bij het ontbreken van een AVP en het ontstaan van schade met aansprakelijk zal de schade uit eigen zak betaald moeten worden.

De bedragen kunnen dan hoog oplopen bijvoorbeeld in het geval van aansprakelijkheid als gevolg van lichamelijk letsel of als je per ongeluk met de fiets tegen een splinternieuwe auto opknalt.

De meeste consumenten hebben niet enorme bedragen op de spaarrekening staan, waarmee de schade vergoed zou kunnen worden. Het is dan ook ondoenlijk om zelf het risico van aansprakelijkheid te dragen.

Bovendien is de premie voor een aansprakelijkheidsverzekering erg laag en ligt het rond een bedrag van tientallen euro's op jaarbasis. De kosten van een APV wegen dan ook niet tegen het zelf dragen van het risico van aansprakelijkheid. Op dit moment heeft bijna 96 procent van de inwoners in Nederland een aansprakelijkheidsverzekering.

Schade buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering
Schade die wordt veroorzaakt door onderstaande situaties valt buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

- Schade die wordt veroorzaakt door motorrijtuigen, vaartuigen waar voor een vaarbewijs verplicht is, caravans en luchtvaarttuigen. Hiervoor kan echter wel een aparte verzekering worden afgesloten, die voor motorrijtuigen bijvoorbeeld verplicht is zoals de WA- verzekering.

- Schade aan zaken of personen die op de polis van de aansprakelijkheidsverzekering staan vermeld zoals een partner en kinderen valt eveneens buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

- Schade die door opzet wordt veroorzaakt zoals het moedwillig toebrengen van lichamelijk letsel in een vechtpartij of schade die veroorzaakt is onder invloed van drugs en alcohol.

- De schade die wordt veroorzaakt door een groep valt buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering, want dan is er sprake van groepsaansprakelijkheid.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren moet overigens niet verward worden met de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.