EC wil verzekeringen met meer uitleg


De Europese Commissie is er alles aan gelegen om de consument een betere bescherming te bieden tegen onder meer verzekeraars en frauduleuze beleggers. Om die reden heeft de Europese Commissie met betrekking tot de verzekeringen een aantal plannen ontwikkeld en voorgesteld. Het plan is om verzekeraars te verplichten meer uitleg te geven over ingewikkelde verzekeringen. De verzekeraars zullen als aan het plan gehoor wordt gegeven duidelijkheid en openheid moeten geven in de vorm van een extra toelichting bij verzekeringen.

 

Uit de plannen van de Europese Commissie blijkt ook, dat reisagentschappen transparant moeten zijn met betrekking tot de commissie indien er via hen een reisverzekering wordt afgesloten. Dat geldt voor autoverhuurbedrijven eveneens, die een autoverzekering aan consumenten aanbieden. Momenteel geldt de plicht tot het informeren van klanten over de hoogte van de commissie alleen voor tussenpersonen. Indien er sprake is van een directe verkoop van verzekeringsmaatschappijen aan klanten, dan hebben zij volgens het plan eveneens de verplichting om duidelijkheid te verschaffen. Een vorm van directe verkoop is bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om een verzekering via internet af te sluiten.

 

De voorlichting aan klanten kan beter volgens de Europese Commissie. Deze organisatie zou dan ook graag zien, dat er bij een verzekering een zogenoemd Key Information Document wordt verstrekt. Dat zijn twee pagina’s met een duidelijke toelichting en uitleg over de betreffende verzekering. De plannen hebben onder meer ten doel om te voorkomen, dat er ook in andere Europese landen, op grote schaal problemen kunnen ontstaan. Dat was enige tijd geleden in de Nederland namelijk van toepassing met de woekerpolisaffaire.Geschreven door Verzekeren.net op 10-07-2012