Gezondheidsverklaring voor verzekering wordt simpelerVoor het afsluiten van een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering stellen de verzekeraars als voorwaarde dat er een lange vragenlijst met betrekking tot de gezondheid van de aanvrager moet worden ingevuld. Deze vragenlijst of gezondheidsverklaring is per 1 januari 2012 een stuk simpeler geworden om in te vullen. Het Verbond van Verzekeraars is met de CGRaad overeengekomen dat een groot aantal vragen van de vragenlijst wordt gehaald. De nieuwe formulieren worden vanaf 1 januari 2012 beschikbaar gesteld.

 

Bij het afsluiten van een levensverzekering en een verzekering voor arbeidsongeschiktheid werden er in 2010 respectievelijk 750.000 en 25.000 gezondheidsverklaringen ingevuld. Elke verzekeraar wil graag voor het afsluiten van een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering het risico op het overlijden en op het ontstaan van arbeidsongeschiktheid kunnen vaststellen. Een woordvoerster van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad heeft laten weten dat het voor consumenten met een beperking lastig is om een gezondheidsverklaring te vragen.

 

In de oude aanvragen voor gezondheidsverklaringen kwamen bijvoorbeeld vragen voor over erfelijke ziekten en familieomstandigheden. Door de chronisch zieken en gehandicapten worden dergelijke vragen als belastend ervaren. Dit is dan ook een voorbeeld van een vraag, die op het nieuwe formulier niet meer als zodanig voorkomt. Verder is ook de toelichting aangepast, zodat consumenten eenvoudiger inzien wat het doel van de gezondheidsverklaring is. De aanpassing van de toelichting op de vragen is eveneens verbeterd, zodat de vragenlijst voor consumenten een stuk simpeler wordt om in te vullen. Het invullen van de gezondheidsverklaring riep in het verleden veel vragen op bij consumenten en met de nieuwe versie zal dat naar verwachting een stuk minder worden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 02-01-2012