Interpolis raadt aan kritisch te kijken naar aanvullende zorgververzekering


De verzekeraar Interpolis raadt consumenten aan om geld te sparen in plaats van om het te besteden aan een aanvullende zorgverzekering of overbodige tandartsverzekering. Er wordt vooral aangeraden om kritisch te zijn bij de keuze voor het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering. Interpolis ondersteunt het advies door met de Rabobank samen de consumenten te helpen een keuze te maken tussen het afsluiten van een extra verzekering of te sparen.

 

Interpolis stelt zich op het standpunt dat er vaak sprake is van oververzekering. Het schijnt dat bijna negentig procent van de inwoners van Nederland over een aanvullende zorgverzekering beschikt. Volgens de cijfers uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit gaat het om 88 procent van de Nederlanders. Het blijkt dat een groot deel van de verzekerden geen enkel idee heeft wat de polisvoorwaarden exact inhouden en wat bijvoorbeeld een behandeling bij de fysiotherapeut kost. Evenmin wordt er gekeken of de premie van de aanvullende polis wel in relatie staat tot de vergoeding.

 

De huishoudens in Nederland hebben tegenwoordig minder te besteden en de premies van de zorgverzekeringen stijgen. Het doel van de verzekeraar is om de verzekerden zich meer bewust te laten van de uitgaven op het gebied van zorg. In relatie daartoe kunnen de verzekerden zelf ook geld besparen om alleen dat in de verzekering onder te brengen dat echt noodzakelijk is. Het bedrag dat bespaard wordt, kan dan het beste op een spaarrekening worden gezet. De Consumentenbond heeft in elk geval al laten weten positief gestemd te zijn over het advies van Interpolis.

 Geschreven door Verzekeren.net op 09-10-2012