Overstromingsschade dekken met catastrofeverzekering


Op het gebied van risico’s kunnen er allerlei verzekeringen worden afgesloten, maar nu is er een speciale polis ontwikkeld in de vorm van een catastrofeverzekering die dekking biedt tegen overstromingsschade. De catastrofeverzekering is ontwikkeld door de VEH met Neerlandse. Met de polis wordt onder meer schade gedekt door overstroming aan de inboedel en de opstal.

 

De Vereniging Eigen Huis heeft samen met de Neerlandse de catastrofeverzekering ontwikkeld, maar Lloyd’s de is de risicodrager. De VEH laat weten dat het sinds een periode van 59 jaar het eindelijk weer mogelijk is om een huis te verzekeren tegen schade als gevolg van de overstroming. Overigens biedt deze verzekering niet alleen schade ten gevolge van overstromingen, maar ook als er schade ontstaat door bijvoorbeeld een terroristische aanslag of door een aardbeving zal er dekking worden geboden.

 

Na de watersnoodramp in 1953 werd het overstromingsrisico door de verzekeraars als technisch onverzekerbaar beschouwd. Vele jaren later is er dan toch een verzekeraar in geslaagd om een polis tegen overstromingen aan te bieden. De Neerlandse heeft daarbij het risico ondergebracht bij Lloyd’s of Londen. Per gebeurtenis bestaat er maximaal recht op een vergoeding van 75.000 euro. De risicogebieden in Nederland zijn in kaart gebracht in samenwerking met het adviesbureau HKV Lijn in Water. Op de website van de Neerlandse heeft de consument de mogelijkheid om te bekijken of de eigen woning ook een risico loopt op overstroming. Verder is het mogelijk om meer informatie te lezen, meteen de premie online te berekenen en de catastrofeverzekering af te sluiten.

 



Geschreven door Verzekeren.net op 11-09-2012