Mogelijk beperking verzekeringen bij doorgang privacyvoorstel


Er ligt een voorstel van de Europese Commissie op het gebied van het aanbrengen van meer eenheid in de privacywetgeving van de lidstaten in Europa. De wetgeving loopt op dit moment nog sterk uiteen. Het gevolg van het privacyvoorstel kan echter een nadelige invloed hebben voor consumenten en verzekeraars. Het privacyvoorstel kan zelfs leiden tot de beperking van het aanbod van verzekeringen.

 

Het privacyvoorstel behelst onder meer, dat de verwerking van bijvoorbeeld medische persoonsgegevens en strafrechtelijke informatie ingeperkt zal worden. Dat heeft een rechtstreekse invloed op het aanbod van verzekeringen en de daarmee gepaard gaande uitkeringen. Verder zal het gevolgen hebben voor de bestrijding van fraude met verzekeringen en tot beperkingen leiden op het gebied van fraudepreventie.

 

Het voorstel leidt er met betrekking tot het beperken van de verwerking van medische gegevens toe, dat sommige verzekeringen niet meer aangeboden kunnen worden. Ook kunnen er dan geen uitkeringen meer worden gedaan. Het aanbod van verzekeringen zal bijvoorbeeld een beperking inhouden op het gebied van levensverzekeringen. Medische informatie is voor levensverzekeringen essentieel. Dat zal eveneens gelden voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op basis van het voorstel van de Europese Commissie zal het niet meer toegestaan zijn om de strafrechtelijke gegevens te verwerken door verzekeraars. Dat is echter van groot belang voor het bestrijden van verzekeringsfraude en voor de preventie ervan. Door de aanpak van fraude blijven de premies juist betaalbaar.

 

Op 3 juli zal er met de minister van Veiligheid en Justitie in elk geval een overleg plaatsvinden over de herziening van de privacywetgeving in Europa.

 Geschreven door Verzekeren.net op 26-06-2012