Uitvaartpolis in natura vergeleken met woekerpolisVia de website Verzekeraarklachten.nl heeft de verzekeringshelpdesk een waarschuwing doen uitgaan naar consumenten, die van plan zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. Hen wordt dringend aangeraden om een en ander nog eens goed te overwegen. De uitvaartverzekeringen in natura zijn volgens het klachtenplatform geen goede producten.

 

De uitvaartverzekering in natura wordt door de verzekeringshelpdesk zelfs vergeleken met een woekerpolis, waarbij de verzekeringsmaatschappijen naar eigen inzicht de hoogte van de kosten kan vaststellen en deze als norm laten gelden. De consumenten zullen deze normen moeten aanvaarden, omdat deze in uitvaartpolisvoorwaarden staan vermeld. Verzekeringsmaatschappijen beschikken over een grote mate van contractvrijheid en kunnen dus zelf bepalen welke inhoud de verzekeringspolis krijgt.

 

Op de website van het online klachtenplatform over verzekeraars staat vermeld dat de uitvaartpolispremie gebaseerd is op kosten, die in de praktijk lager uitvallen. De kosten van een uitvaart, zoals het gebruikmaken van een volgwagen, bestellen van rouwkaarten en kisten worden schromelijk overdreven door de uitvaartverzekeraars. Verzekerden betalen bovendien jaarlijks meer premie, want de premie van de uitvaartverzekering in natura kan door de verzekeraar elk jaar opnieuw worden vastgesteld. Voorbeelden van een premiestijging van vierhonderd procent als gevolg van gestegen kosten in een periode van drie jaar zijn voorgekomen.

 

De verzekeringsvoorwaarden vallen onder de noemer van contractvrijheid en juist deze vrijheid van de verzekeraar om de polisvoorwaarden een eigen invulling te geven zorgt ervoor dat verzekerden benadeeld worden. Daar is juridisch weinig tegen in te brengen, want de wijze van handelen is volkomen legaal. De AFM richt zich in het advies aan de minster van financiën vooral op het verdienmodel van uitvaartpolissen, maar niet op de contractvrijheid ten aanzien van het opstellen van polisvoorwaarden.Geschreven door Verzekeren.net op 05-12-2011