De premies van autoverzekeringen blijven verschillen vertonen


Er is wederom gebleken uit een onderzoek dat de prijsverschillen tussen de premies van autoverzekeringen blijven bestaan. De verschillen in premie zijn nog altijd duidelijk en kunnen enorm variëren per verzekeraar. Een onderzoek van een vergelijkingswebsite heeft aangetoond, dat de hoogste premie van een autoverzekering wel drie keer zo hoog kan zijn als de goedkoopste verzekering voor de auto. En dan gaat het uiteraard om een verzekering met een gelijke dekking. Dat houdt dus in, dat het nog altijd verstandig is om de premies met elkaar te vergelijken. Tegenwoordig is het overstappen naar een andere verzekeraar heel eenvoudig.

 

De verschillen in de premies bestonden een aantal jaren geleden al. Maar sinds de stijging van de premie voor autoverzekeringen in 2010 zijn de verschillen niet minder groot geworden, maar ongeveer gelijk gebleven. Tijdens het onderzoek zijn een groot aantal verzekeraars met elkaar vergelijken. Daaruit is onder meer naar voren gekomen dat het verschil in premie voor een autoverzekering met een volledig casco dekking tot wel 1.700 euro per jaar kan bedragen. De Noordhollandsche is een verzekeraar, waar het meeste voor dit type autoverzekering wordt betaald. De autoverzekering van Zelf.nl blijkt de goedkoopste optie te zijn. Bij deze verzereaar hoeft slechts 438 euro voor het genoemde type autoverzekering te worden betaald.

 

De premies van de verzekeringen voor de auto kennen een gemiddelde stijging van elf procent. Opvallend is de hoge stijging van de premie van de verplichte wa autoverzekering. Deze verzekerinpspremie is namelijk met een gemiddeld van zestien procent gestegen. Veranderen van verzekeraar kan financieel voordeel opleveren voor de autobezitters.Geschreven door Verzekeren.net op 25-04-2012