Aansprakelijkheidsverzekering kent grote verschillen


Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die veel consumenten hebben afgesloten en door de hogere claimbewustheid is het aantal claims  toegenomen. Dat heeft ook gevolgen voor de hoogte van de premies die daardoor stijgen. De premieverschillen op zich lijken klein te zijn tussen de aansprakelijkheidsverzekeringen, maar opvallend is wel dat er ten aanzien van de dekking veel keuze wordt geboden.

 

Het onderzoeksbureau MoneyView heeft een onderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt dat in 2015 de premies bij 40 procent van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn verhoogd. Er is sprake geweest van een gemiddelde verhoging van de premie van 8 procent. Het is voor iedereen zinvol om een AVP af te sluiten, want het wordt als een onmisbare polis beschouwd. Er wordt dekking geboden voor schade die bij derden ontstaat door het toedoen van de verzekerde.

 

Indien er sprake is van lichamelijk letsel dan kunnen de schadebedragen enorm oplopen en daar biedt de aansprakelijkheidsverzekering uitkomst voor. Er is veel verschil in de dekking te onderscheiden, want indien bijvoorbeeld tijdens een sportwedstrijd een smartphone van een bezoeker door een ongelukkige bal kapot valt, dan zal dat bij de ene verzekeraar niet worden vergoed en bij de andere wel.

 

Ook in de hoogte van de uit te keren bedragen zijn er bij de verzekeraars verschillen te ontdekken. Bijvoorbeeld in het geval dat er geholpen wordt bij een verhuizing en de vitrinekast loopt daarbij schade op. Bij de dekking gaat het overigens altijd om schade die niet opzettelijk is ontstaan, maar per ongeluk is toegebracht bij een ander. Er kan voor een gezinsdekking worden gekozen of voor een dekking voor alleenstaanden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 22-03-2016