Afschaffen werelddekking zorgverzekering geen goed plan


Zorgverzekeraars Nederland heeft zich uit gesproken tegen de plannen die ertoe leiden dat de werelddekking in de zorgverzekering wordt afgeschaft. Het kabinet is namelijk van plan om deze werelddekking voor medisch noodzakelijke zorg die nu nog in de basisverzekering is opgenomen af te schaffen. Iedereen in Nederland die dan van plan is om buiten Europa te gaan reizen, zal daarvoor zelf een reisverzekering met dekking voor medische kosten buiten Europe moeten afsluiten. De basisverzekering zal als de plannen doorgaan dan niet meer voorzien in een vergoeding voor medisch noodzakelijke zorg in landen buiten Europa. Dat is alleen nog van toepassing als er sprake is van een van de ingewikkelde uitzonderingen daarop.

 

De besparing die het schrappen van de werelddekking uit het basispakket van de zorgverzekering met zich meebrengt, bedraagt naar verwachting 60 miljoen euro. Per verzekerde zou dat per jaar uitkomen op een vermindering van een zorgpremie van 2 euro. Zorgverzekeraars twijfelen of de besparing van 60 miljoen euro ook daadwerkelijk behaald zal worden. Bovendien is deze wijziging van de wet niet echt in het voordeel van de verzekerden. De wijziging van deze wet leidt tot complexe regelgeving en dat brengt weer meer bureaucratie met zich mee, waardoor de kosten weer hoger uitvallen.

 

Verzekerden zijn uiteraard niet gebaat bij de invoering van de nieuwe regels als er sprake is van afschaffing van de werelddekking. Het zijn dan ook de zorgverzekeraars die in de bres springen voor de verzekereden en in een brief aan de Tweede Kamer hebben laten weten om de werelddekking in het basispakket te houden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 07-06-2016