Banksparen populairder dan verzekeringen


Levensverzekeringen beginnen aan populariteit te verliezen, er wordt tegenwoordig veel meer gebruik gemaakt van banksparen. Dat heeft De Nederlandse Bank (DNB) bekend gemaakt.

Sinds 1 januari 2008 kunnen Nederlandse consumenten gebruik maken van banksparen. Bij dit bankproduct wordt er geld gestort op een geblokkeerde rekening. Deze manier van sparen is fiscaal erg aantrekkelijk wanneer het geld na de looptijd besteed wordt aan de aflossing van een hypotheek of als aanvulling op het pensioen. Ook een uitvaart kan er belastingtechnisch voordelig mee worden gefinancierd.

Sinds de invoering is de populariteit van banksparen explosief toegenomen. Momenteel staat er in totaal 8,6 miljard euro op ongeveer 600.000 Nederlandse bankspaarrekeningen. Dit is nog steeds maar 3% van de 300 miljard euro die er in totaal op Nederlandse spaarrekeningen staat, maar het bedrag neemt elk kwartaal verder toe.

De toenemende populariteit van banksparen gaat ten koste van andere producten uit hetzelfde segment, waaronder de bekende levensverzekering. Voor de invoering van banksparen in 2008 was dat de meest gebruikte manier van fiscaal voordelig vermogen opbouwen.

De DNB voorziet zowel risico\'s als kansen voor verzekeraars die levensverzekeringen aanbieden. De afname in de verkoop vraagt om het terugdringen van de kosten zodat deze producten toch winstgevend blijven. Tegelijkertijd signaleert de DNB dat de toename van het saldo op bankspaarrekeningen voor de banken zelf een positieve ontwikkeling is. Voornamelijk omdat het geld lange tijd vaststaat, dus weinig risico met zich meebrengt en bijdraagt aan de stabiliteit van banken op lange termijn.Geschreven door Verzekeren.net op 15-10-2011