Medische kosten buiten Europa uit basisverzekering


Er gaat weer wat veranderen op het gebied van de vergoeding van medische kosten in het buitenland vanuit de basisverzekering. Het is namelijk de bedoeling dat met ingang van 2017 iedereen die buiten Europa gaat reizen of op vakantie gaat zelf een vergoeding voor kosten van medische zorg gaat regelen. Dat kan bijvoorbeeld door voor een aanvullende zorgverzekering te kiezen of door een reisverzekering af te sluiten met een dekking voor medische kosten buiten Europa.

 

Het bovenstaande is in elk geval de bedoeling van minister Edith Schippers van Volksgezondheid die een wetsvoorstel heeft ingediend en waarmee de ministerraad net voor het weekend akkoord voor heeft gegeven.

 

Het kabinet is van mening dat de kosten voor medische zorg die buiten Europa gemaakt worden niet vanuit een collectieve pot betaald hoeven te worden. Overigens is er nog wel een uitzondering van toepassing voor de beperking van de werelddekking. Mensen die voor hun beroep in het buitenland buiten Europa moeten zijn of voor hun werkgever buiten Europa reizen krijgen wel een vergoeding voor medische kosten. Ook is er een uitzondering van toepassing indien een persoon medische zorg nodig heeft die onderdeel uitmaakt van de dekking van de basisverzekering, maar alleen in een land buiten Europa kan worden verkregen.

 

De nieuwe regeling voor de vergoeding van medische kosten voor vakanties en reizen buiten Europa levert de schatkist van de overheid geld op. Er gaat namelijk volgens minister Schippers een besparing mee gemoeid van 60 miljoen euro per jaar. Consumenten zullen er zelf aan moeten denken om een reisverzekering af te sluiten met dekking voor medische kosten als er geen aanvullende zorgverzekering is die recht geeft op vergoeding.

 Geschreven door Verzekeren.net op 20-10-2015