Belastingverhoging op verzekeringen raakt consument


De doorrekeningen van het Centraal Planbureau voor de programma’s van de partijen D66, CDA, SGP, PvdA, GroenLinks en de SP laten voor de consument negatieve effecten zien voor wat betreft de verhoging van belasting op verzekering. Niet alleen de consumenten worden door een belastingverhoging op verzekeringen geraakt, want ook het MKB zal te maken krijgen met de nadelige effecten ervan.

 

Een deel van de partijen heeft in het programma voorgesteld om de belasting naar 21 procent te brengen en dat betekent meer dan een verdubbeling. Per polishouder of gezin zou dat een extra financiële last van ruim 100 euro op jaarbasis tot gevolg hebben. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft berekend dat elke procent extra aan assurantiebelasting de verzekerden een totaalbedrag van 125 miljoen euro zal kosten. Komt deze belastingmaatregel erdoor, dan zou dat een derde verhoging van de assurantiebelasting in een zeer korte periode betekenen. De zorgen over de verhoging van de belasting op verzekeringen zijn door het Verbond van Verzekeraars inmiddels al onder de aandacht van de politiek gebracht.

 

Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat de kans bestaat dat de verhoging van de belasting op verzekeringen tot eenzelfde effect zal leiden, zoals dat het geval was bij de premieverhogingen van zorgverzekeringen. Een groot aantal mensen is al niet meer in staat om de premie van de zorgverzekering te betalen. Per jaar betaalt een gemiddeld huishouden al 800 euro op jaarbasis voor schadeverzekeringen. Een verhoging met 100 euro per jaar betekent een extra forse aanslag op de koopkracht van de inwoners in Nederland.

 Geschreven door Verzekeren.net op 04-09-2012