Besparing van 318 miljoen euro op zorgverzekering mogelijk


Het Zorginstituut Nederland is van mening dat het over een aantal jaren in 2018 mogelijk moet zijn om een fors bedrag te besparen op de zorgverzekering. Het zou gaan om een besparing van meer dan 318 miljoen euro. De besparing kan gerealiseerd worden als de overheid de adviezen ten aanzien van de besparingen van Zorginstituut Nederland overneemt. Overigens zijn een aantal adviezen al overgenomen door de overheid. De besparing heeft overigens betrekking op de basisverzekering die voor alle inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder verplicht moet worden afgesloten.

 

Er kunnen verschillende besparingen worden doorgevoerd volgens het Zorginstituut Nederland. Zo kan er bespaard worden door het toelaten van behandelingen en geneesmiddelen in de basisverzekering en het schrappen daarvan. Er worden door het instituut regelmatig adviezen gegeven aan het ministerie van Volksgezondheid met als doel dat alle verzekerden voor betaalbare en toegankelijk zorg in aanmerking kunnen komen. De besparing heeft onder meer betrekking op het organiseren van de geestelijke gezondheidszorg op een grotere schaal bij de patiënt thuis. Opname in een dure instellingen kan daarmee voor een groot deel worden voorkomen en een besparing kunnen opleveren van meer dan 25 miljoen euro. Ook een efficiëntere zorg bij artrose van knieën en heupen kan een besparing opleveren van meer dan 35 miljoen euro. De landelijke richtlijnen ten aanzien van de behandeling dienen dan opgevolgd te worden. Bovendien kan er een extra besparing volgen van 14 miljoen euro door op onnodige diagnostiek te korten. Zo worden er nog een aantal adviezen gegeven die tot een forse besparing kunnen leiden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 15-03-2016