Populariteit budget zorgverzekering neemt toe


Er is een steeds groter aantal consumenten dat de keuze maakt voor het afsluiten van een budget zorgverzekering. De populariteit is daarvoor is dan ook sterk toegenomen, zoals blijkt uit de gegevens het mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy. Overigens is het aantal dat voor dit seizoen van zorgverzekering de overstap heeft gemaakt naar een andere verzekeraar gedaald. Verder valt op dat intermediairs haast geen rol meer spelen op het gebied van het afsluiten van zorgverzekeringen.

 

Net als andere jaren hebben de consumenten voor dit jaar tot 1 februari 2016 de gelegenheid gehad om de overstap naar een andere zorgverzekeraar te maken. Ongeveer een miljoen consumenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het percentage overstappers is uitgekomen op 6,1 procent en dat percentage lag een jaar daarvoor nog op 6,8 procent. Na een periode van zeven jaar is gebleken dat er sprake is van een daling van de mobiliteit. De meeste verzekerden die zijn overgestapt, komen van zorgverzekeraars die weinig concurrerend waren ten aanzien van de vastgestelde premies van de zorgverzekeringen. Er is een stijging geweest van de consumenten die specifiek voor een budget zorgverzekering hebben gekozen en die een zogenoemde internet zorgverzekering hebben afgesloten.

 

Er is sprake geweest van een stijging van 4 procent van de jaarlijkse premie voor de basisverzekering tot een bedrag van 1.205 euro dat omgerekend neerkomt op een stijging van 40 euro. Eerder werd door het ministerie van VWS nog een grotere stijging verwacht van de premie met een gemiddeld bedrag van 85 euro. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het aantal Nederlandse consumenten dat een aanvullende polis heeft tot 84 procent is gestegen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 14-06-2016