Centraal Beheer Achmea sterkste merk op gebied van verzekeringen


Er is een onderzoek uitgevoerd door Interbrand in samenwerking met het marktonderzoeksbureau Multiscope. Het onderzoek richtte zich op de merkkracht van de Nederlandse verzekeraars. Daaruit is naar voren gekomen dat Centraal Beheer Achmea op het gebied van verzekeringen als sterkste merk kan worden beschouwd.

 

In het onderzoek werd aandacht besteed aan meerdere elementen. Zo werden onder meer de prestaties van de verschillende verzekeraars in Nederland onder de loep genomen ten aanzien van relevantie, begrip, aanwezigheid, consistentie, differentiatie en authenticiteit. Het onderzoek wees uit dat de verzekeraars in ieder geval op het aspect van differentiatie een laag score werd toegerekend. Het blijkt dat de verzekeraars in Nederland zich weinig onderscheidend opstellen. Er wordt wel veel geld besteed aan marketing en communicatie wat goed is voor het vergroten van de naamsbekendheid, maar het onderscheidend vermogen is daar niet in naar voren gekomen.

 

Verzekeraars die de aandacht gaan richten op onderscheidendheid ten aanzien van andere verzekeraars kunnen de concurrentie een stap voorblijven. Dat is zeker belangrijk omdat de rol van tussenpersonen aan het afnemen is doordat er steeds meer verzekeringen online worden afgesloten.

 

De verzekeraars benadrukken in de communicatie naar de consumenten vooral de verzekeringsvoorwaarden, maar het eigen merk wordt daarin niet meegenomen. Centraal Beheer Achmea wordt als het sterkste verzekeringsmerk beschouwd. Uit het onderzoek bleek verder dat Interpolis ook als een sterk merk wordt beschouwd, want deze verzekeraar is op de tweede plek van de Top 25 geëindigd. De ANWB staat op de derde plaats, maar wordt niet als verzekeringsspecialist gezien.

 Geschreven door Verzekeren.net op 15-04-2014